Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID3107
AutorPuzynina, J.
Titel

Z historii słownictwa aksjologicznego w językach słowiańskich

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 279-290
Herausgeberkom. red. M. Basaj… [et al.]
VerlagPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Klassifikation (EN)Confrontational Study of the Phonology, Grammar and Lexicon of Contemporary Slavic Languages
Lexicon. Phraseology. Word-formation -> Lexicon (and Semantics of the Word)
Klassifikation (RU)Конфронтационное изучение фонологии, грамматики и лексики современных славянских языков
Лексика. Фразеология. Словообразование -> Лексика (и cематика слова)
Klassifikation (CZ)Konfrontační studium fonologie, gramatiky a slovní zásoby současných, slovanských jazyků
Slovní zásoba. Frazeologie. Tvoření slov -> Slovní zásoba (a sémantika slova)
SoundexH0827; S8568; A0485; J0844; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerIX (1983)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Typy formantów słowotwórczych w językach słowiańskich / Puzynina, Jadwiga
Z zagadnień szyku wyrazów w językach słowiańskich / Stieber, Zdz.
Rozwój słownictwa słowiańskiego w związku z rozwojem średniowiecznych społeczeństw słowiańskich / Urbańczyk, Stanisław
Dyspalatalizacja spółgłosek ś ź ć з´ w językach zachodnio-słowiańskich / Tomaszewski, Adam
Uwagi o historii i geografii nazw lydki, szpaka, pluskwy i ścieżki w językach słowiańskich / Zierhoffer, K.
Struktura frazeologiczna w językach słowiańskich / Skorupka, St.
O kalkach niemieckich w językach słowiańskich / Ráduly, Zsuzsanna