Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID3037
AutorBasara, A.; Topolińska, Z.; Zduńska, H.
Titel

Fonetyczne refleksy *ě we współczesnych dialektach słowiańskich

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 25-36
Herausgeberkom. red. M. Basaj… [et al.]
VerlagPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Klassifikation (EN)Genetic, Typological and Areal Studies of Slavic Languages
Grammar -> Phonetics. Phonology. Accentology
Klassifikation (RU)Генетическое, типологическое и ареальное изучение славянских языков
Грамматика -> Фонетика. Фонология. Акцентология
Klassifikation (CZ)Genetické, typologické a areální studium slovanských jazyků
Gramatika -> Fonetika. Fonologie. Akcentologie
SoundexF3628; R7354; W8158; D2542; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerIX (1983)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Fonetyczne refleksy *ọ we współczesnych dialektach słowiańskich / Basara, Adam
Prasłowiański *paokъ i jego realizacje fonetyczne we współczesnych dialektach słowiańskich / Basara, J.
Niektóre temporalne frazy przyimkowe we współczesnych językach słowiańskich / Staszewski, Jerzy
Leksykalne i morfologiczne wyrażanie semantyki medium w opozycji do activum i passivum we współczesnych językach słowiańskich / Pianka, Włodzimierz
Kontynuanty nagłosowej grupy *KV-w wyrazie *KVĚTЪ w dzisiejszych dialektach słowiańskich : (na marginesie prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym) / Basara, Anna
Porównanie systemów stylowych współczesnych języków słowiańskich / Gajda, Stanisław
Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie współczesnych języków słowiańskich / Lehr-Spławiński, T.