Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID297
AutorGladkova, Hana
Titel

Úloha jazykové intervence v období formování spisovné bulharštiny v porovnání s češtinou

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 119-127
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexU0500; J0840; I0627; O0121; F3766; S8186; B1578; P1766; C8826
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Funkcie pasíva v slovenčine : (v porovnaní s češtinou, poľštinou a nemčinou) / Sokolová, Miloslava
Počátky spisovné bulharštiny a její poměr k sousedním jazykům na Balkáně do konce XIX. století / Heřman, S.
Střídnice i-ových a u-ových diftongů v období slovanské jazykové jednoty / Mareš, F. V.
Úloha řecko-slovanské analogie ve vrcholném období českého obrození / Macura, Vladimír
Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty / Mareš, F. V.
Dotazník týkající se problému jazykového práva v jednotlivých slovanských zemích / Gladkova, Hana
Jazykový program a typologie národního hnutí u Slovanů / Gladkova, Hana