Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2876
AutorKříž, Vladimír
Titel

Obrozenské tradice folklorismu u Čechů a Bulharů

ErschienenČeskoslovenská slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 245-254
Herausgeberpřipravil Československý komitét slavistů
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)The Folklore Studies
Folklore and Contemporary Culture of Slavic Nations. Questions of Folklore Studies
Klassifikation (RU)Фольклористика
Фольклор и современная культура славянских народов. Вопросы фольклоризма
Klassifikation (CZ)Lidová slovesnost
Folklór a současná kultura slovanských národů. Otázky folklorismu
SoundexO0178; T2728; F3545; C8400; B1570
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerX (1988)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Geneze folklorismu v soudobé kultuře západních Slovanů / Beneš, B.
Tolstojovská tradice v sovětské literatuře / Zahrádka, Miroslav
Migrace a emigrace : (ideje obrození a literatura na Balkáně) / Kříž, Vladimír
Antické tradice v jihoslovanské lidové písni / Horálek, Karel
„Lex christiana“ v Odpovědích papeže Mikuláše I. na dotazy Bulharů / Vašica, Josef
Ilarionovo Slovo o zákonu a milosti a tradice staroslověnská / Mathauserová, Světla
Podíl Čechů na kulturním a společenském povznesení Bosny a Hercegoviny v letech 1878–1918 / Hladký, Ladislav