Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID285
AutorBrabcová, Radoslava
Titel

Společensko-politické změny a jejich odraz v současné češtině

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 107-112
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexS8158; P1524; Z8660; J0400; O0278; S8486; C8826
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Identifikace sémantiky modálních sloves a jejich ekvivalentů v současné ruštině / Adamec, P.
Adaptace některých typů nově přejatých slov, převážně anglicismů, v současné češtině / Schmiedtová, Věra
Elementární sémantika spojovacích prostředků a jejich funkce v konstituování typů současné slovanské hypotaxe / Běličová, Helena
Zakladní problémy středověké poetiky a jejich odraz ve studiu slovanských literatur / Svejkovský, Fr.
Dvojí rod substantiv v slovanských jazycích / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích : (sémanticko-etymologická analýza) / Karlíková, Helena
Institucionální komunikace v češtině / Hoffmannová, Jana