Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID282
AutorBalowski, Mięczysław
Titel

Język polskiej i czeskiej prasy codziennej po 1989 r.

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 11-19
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexJ0840; P1584; C8884; P1780; C4886
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Postsekularyzm jako propozycja badania czeskiej literatury po roku 1989 – rewizje obrazu czeskiej (nie)wiary / SOSNOWSKA, Danuta
Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji / Balowski, Mieczysław
Język polski na Litwiepo 1990 r. Stan badań i perspektywy / SAWANIEWSKA-MOCHOWA, Zofia
Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet / Derwojedowa, Magdalena
Romantyczna poetyka przestrzeni : Tatry w literaturze czeskiej, słowackiej i polskiej / Kolbuszewski, Jacek
Hymnografia krajów byłej Jugosławii po 1989 roku / ZIELIŃSKI, Bogusław
Pięćdziesiąt lat polskiej literatury emigracyjnej (1939–1989) : próba bilansu / Stępień, Marian