Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID28
AutorKarlíková, Helena
Titel

Typy a původ sémantických změn výrazů pro pojmenování citových stavů a jejich projevů ve slovanských jazycích

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 49-56
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexP1200; S8662; V7800; P1666; C8240; S8200; J0400; P1700; S8568; J0884
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích : (sémanticko-etymologická analýza) / Karlíková, Helena
Názvy koření ve slovanských jazycích / Valčáková, Pavla
K deflektivizačním tendencím ve slovanských jazycích / Uličný, Oldřich
Úloha principu sémantických paralel v etymologickém výzkumu / Karlíková, Helena
Dialektika výrazu a významu v morfologické struktuře slova v slovanských jazycích / Dokulil, Miloš
Metodologické postupy konfrontačního popisu souvětí ve slovanských jazycích / Kubík, M.
Vztah mezi fonologickým a morfologickým systémem ve slovanských jazycích / Lamprecht, A.