Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID279
AutorZsilák, Mária
Titel

Pomer dolnozemských Slovákov k štúrovskej kodifikácii spisovného jazyka

ErschienenStudia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae. Opera congressui duodecimo virorum doctorum philologiae et linguisticae slavicae dedicata 42 (1997) 3/4, 443-448
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexP1670; D2568; S8540; S8278; K4234; S8186; J0840
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K počátkům ruského spisovného jazyka / Brandner, Aleš
Dynamika současného spisovného jazyka a jeho stylové diferenciace / Jedlička, A.
Podiel dolnozemských Slovákov a na Slovensku žijúcich Čechov na slovenských prekladoch z chorvátčiny : (z aspektu geopolitických determinantov) / Jankovič, Ján
Řecký podíl na formování staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy / Večerka, R.
Voprosy kodifikacii i reformy pravopisanija v mikrojazykach : (na primere nižnelužickogo jazyka) / Marti, Roland
Vznik hovorové čestiny a její poměr k češtině spisovné / Bělič, J.
Poměr linguistiky a etnologie / Húsek, Jan