Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID270
AutorRzetelska-Feleszko, Ewa
Titel

Zmiany zachodzące w nazewnictwie w wieku XX.

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 263-268
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexZ8660; Z8488; N6868; W0400
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Problem szkół onomastycznych w krajach słowiańskich / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Status emigranta w XX wieku : w świetle polskich doświadczeń / Stępień, Marian
Polska słowacystyka językoznawcza / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Dawne dialekty słowiańskie województwa koszalińskiego / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce a zmiany językowe / Kurek, Halina
Kultura polska w białoruskim odrodzeniu literackim XIX – początku XX wieku / Poźniak, Telesfor
Nie zauważone rusycyzmy (wschodnioslawizmy) semantyczne w czasownikach polskich XVIII-XX wieku / Rutkowska, Maria