Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID269
AutorRipka, Ivor
Titel

Typy slovanských celonárodných nárečových slovníkov

ErschienenSlovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied. Venované XII. medzinárodnému zjazdu slavistov Krakov 27.8.-2.9.1998 63 (1998) 3, 159-166
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexS8568; C8567; N6744; S8564
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Niektoré špecifiká jazykových prejavov amerických Slovákov : (slovansko-neslovanské jazykové kontakty) / Ripka, Ivor
Koncepcia a realizácia Celokarpatského dialektologického atlasu z aspektu slovenskej dialektológie / Ripka, Ivor
Štruktúrno-sémantické typy zloženín s morfémou málo-/malo- v slovanských jazykoch / Malíková, M.-O.
Typy a původ sémantických změn výrazů pro pojmenování citových stavů a jejich projevů ve slovanských jazycích / Karlíková, Helena
Niektóre typy zdania w języku prasłowiańskim / Bartula, Czesław
Dva typy staroslověnského písemnictví a jejich vznik / Vlášek, Josef
Typy formantów słowotwórczych w językach słowiańskich / Puzynina, Jadwiga