Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID268
AutorReichan, Jerzy
Titel

Związki słowotwórcze dialektów polskich z innymi dialektami i językami słowiańskimi

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 237-240
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexZ8840; S8527; D2542; P1584; I0666; D2542; J0846; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowotwórcze związki polszczyzny z innymi językami słowiańskimi / Kreja, Bogusław
W sprawie nowego syntetycznego ujęcia dialektów polskich / Reichan, Jerzy
Polsko-białoruskie i polsko-ukraińskie związki leksykalno-słowotwórcze / Falińska, B.
Polska powieść osiemnastowieczna i jej związki z literaturą rosyjską / Libera, Zdzisław
Związki językowe Polski południowej z terytorium Wielkiej Morawy / Bednarczuk, Leszek
Z historii polskich zdań rozkazująco-proszących : (przykład leksykalizacji i gramatykalizacji) / Pisarkowa, Kr.
Z problematyki współdziałania rewolucjonistów polskich i rosyjskich w latach 1900-1906 / Bazylow, L.