Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID26
AutorJanyšková, Ilona
Titel

Etymologicko-onomaziologická analýza slovanských názvů dřevin

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 39-48
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexE0265; O0668; A0658; S8568; N6800; D2760
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Konfrontačná analýza kategórie aspektuálnosti v slovanských jazykoch / Sekaninová, Ella
Sémantická analýza zájmenného systému a klasifikace současných spisovných jazyků slovanských / Křížková, H.
Vztah starých Slovanů ke stromům z hlediska jejich jmen / Janyšková, Ilona
K některým aktuálním otázkám slovanské etymologie / Janyšková, Ilona
Místo kontaminace v etymologických výkladech / Janyšková, Ilona
Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích : (sémanticko-etymologická analýza) / Karlíková, Helena
Otázky porovnávacieho skúmania literatúr a analýza prekladateľskej metódy / Ďurišin, Dionýz