Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2484
AutorBasaj, Mieczysław
Titel

O polu semantycznym internacjonalizmów frazeologicznych

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 29-35
Herausgeberred. naukowy Jan Basara
VerlagPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Klassifikation (EN)Linguistics
The Study of Structural and Semantic Specialities of the Contemporary Slavic Languages. Sociolinguistics. Textual Linguistics
Klassifikation (RU)Языкознание
Изучение структурных и семантических особенностей современных славянских языков. Социолингвистика. Лингвистика текста
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Studium strukturálních a sémantických zvláštností současných slovanských jazyků. Sociolingvistika. Lingvistika textů (textová lingvistika)
SoundexS8662; I0627; F3785
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerX (1988)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Podstawy klasyfikacji jednostek frazeologicznych / Skorupka, Stanisław
Idee jednego (wspólnego) języka słowiańskiego na tle starszego pojmowania pokrewieństwa językowego / Basaj, Mieczyslaw
Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich / Basaj, Mieczysław
O typologiczno-historycznym izomorfizmie syntaktycznym : (na przykładzie zdań osobowych z podmiotem semantycznym nieokreślonym w językach słowiańskich) / Siatkowski, Stanisław
O alternaciji x//k w języku polskim / Karaś, Mieczysław
Kilka uwag o toponimii Wysp Elafickich na Adriatyku / Karaś, Mieczysław
O analogii semantyczno-słowotwórczej w polskiej terminologii rodzinnej / Szymczak, Mieczysław