Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2397
AutorMajtán, Milan
Titel

Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte

ErschienenČeskoslovenská slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 15-23
Herausgeberpřipravil Československý komitét slavistů
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Linguistics
The Comparative and Historical Study of Slavic Languages and Dialects. Interlinguistic Contacts. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Сравнительное и историческое изучение славянских языков и диалектов. Междуязыковые контакты. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Srovnávací a historické studium slovanských jazyků a dialektů. Mezijazykové kontakty. Onomastika
SoundexS8568; H2766; S8568; K4624
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerX (1988)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovenské frazémy so somatickým komponentom v slovanskom kontexte / Krošláková, Ema
Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte / Blanár, Vincent
Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte / Blanár, Vincent
Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte / Blanár, Vincent
Motivické súvislosti literárnej moderny v slovanskom a európskom kontexte : (dielo Jozefa Cígera-Hronského v súvislostiach literárnej moderny) / Bátorová, Mária
Zložené slovanské osobné mená v slovenskej toponymii / Majtán, Milan
Zložené slovanské osobné mená v slovenskej toponymii : materiálom doplnené znenie referátu na XII medzinárodný kongres slavistov / Majtán, Milan