Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID239
AutorDejna, Karol
Titel

Założenia metodologiczne Atlasu gwar polskich

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 57-63
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexZ8586; M6225; A0258; P1584
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Teoretyczne i metodologiczne zalożenia programu badawczego „Współczesne przemiany języków słowiańskich (1945-1995)“ / Gajda, Stanisław
Zapożyczenia i ich funkcjonowanie w języku mniejszości : (na przykładzie gwar polskich na Ukrainie i gwar ukraińskich w Polsce) / Rieger, Janusz
Polskie elementy językowe w gwarze czeskiej wsi Kuców koło Bełchatowa / Dejna, Karol
Podstawowe pojęcia oraz terminy dialektografii i dialektologii / Dejna, Karol
Projekt Slovanského etnologického atlasu / Benža, Mojmír
Projekt Slovanského etnologického atlasu / Benža, Mojmír
O projekcie ogólnosłowiańskiego atlasu dialektologicznego / Stieber, Z.