Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID230
AutorBednarczuk, Leszek
Titel

Związki językowe Polski południowej z terytorium Wielkiej Morawy

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 31-34
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexZ8840; J0840; P1584; P1526; T2727; W0540; M6700
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowotwórcze związki polszczyzny z innymi językami słowiańskimi / Kreja, Bogusław
Jaki apostoł-aprakos przetłumaczyli i zredagowali nauczyciele Słowian, Konstanty i Metody, przed wyjazdem na Morawy / Moszyński, Leszek
Polska powieść osiemnastowieczna i jej związki z literaturą rosyjską / Libera, Zdzisław
Związki słowotwórcze dialektów polskich z innymi dialektami i językami słowiańskimi / Reichan, Jerzy
Z zagadnień przekładu rosyjskiej literatury ludowej na język polski / Łużny, Ryszard
Z poleskiej terminologii topograficznej / Ossowski, Leszek
Słowiańsko-romańskie paralele fonetyczne / Bednarczuk, Leszek