Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID23
AutorHavlová, Eva
Titel

Komplexní situace jako sémantické východisko při vzniku slovanských slov : (na příkladu sémantického východiska „chřadnout“)

ErschienenSlavia : časopis pro slovanskou filologii 68 (1999) 2, 287-294
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexK4615; S8280; S8662; V4284; V8640; S8568; P1745; S8662; V4284; C4726
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Synchronní srovnávání jazyků a jeho sémantické východisko / Sgall, Petr
Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska / Kořenský, Jan
K otázce vzniku a vývoje realismu v slovanských literaturách / Dolanský, J.
Slovníková informace a její použití v gramatice : (na příkladu českého slovesa) / Panevová, Jarmila
Problematika typů současných spisovných jazyků slovanských z hlediska jazykové situace / Jedlička, Alois
Štruktúrno-sémantické typy zloženín s morfémou málo-/malo- v slovanských jazykoch / Malíková, M.-O.
Vztah komunikativní sféry a různotvaru jazyka v slovanských jazycích : (k sociolingvistické interpretaci pojmu jazyková situace) / Barnet, Vladimír