Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID224
AutorAbramowicz, Zofia
Titel

Imię chrzestne jako symbol kulturowy mniejszości narodowych

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 5-10
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexC4788; S8615; K4527; M6688; N6724
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Językowo-kulturowy obraz domu szlachecko-ziemiańskiego w polszczyźnie północnokresowej / Sawaniewska-Mochowa, Zofia
Konstantynopol – wschodniosłowiańskie Jeruzalem : substytut i symbol / Poźniak, Telesfor
Jak brzmiało i skąd pochodzi imię wielkomorawskiego księcia Rościslawa? / Leeming, Henry
The Motivated Sign : the Concept of Symbol in Post-Symbolist Russian Letters / Steiner, Peter
Kulturowy kontekst pieśni balladowych zachodniosłowiańskich (polskich) oraz południowosłowiańskich (bulgarskich) / Wrocławski, Krzysztof
Myth and Symbol : Archetypal Symbolism in Narcyza Żmichowska’s Novel Poganka / Hultberg, P.
Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów? / Bartmiński, Jerzy