Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID222
AutorZierhoffer, Karol; Zierhofferowa, Zofia
Titel

Wyrazy pochodzenia łacińskiego i grecko-łacińskiego na -um, -ium, -eum w polszczyźnie i w innych językach słowiańskich

ErschienenPoznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza (1997), 46-58
Herausgeberred. tomu Stanisław Mikołajczak
VerlagWydawnictwo WiS
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexW7800; P1488; L5868; G4744; L5868; P1588; I0664; J0844; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Elementy estońskie w języku rosyjskim i innych językach słowiańskich / Ernits, Villem
Czasowniki zdrobniałe na -k- w dialektach polskich oraz w innych językach słowiańskich / Kreja, Bogusław
Problem stosunku kompozycji i derywacji w językach słowiańskich / Kurzowa, Zofia
Uwagi o historii i geografii nazw lydki, szpaka, pluskwy i ścieżki w językach słowiańskich / Zierhoffer, K.
Z zagadnień wpływu łaciny na nazewnictwo obce w języku polskim / Zierhofferowa, Zofia
Struktura frazeologiczna w językach słowiańskich / Skorupka, St.
O kalkach niemieckich w językach słowiańskich / Ráduly, Zsuzsanna