Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2187
AutorŽaža, Stanislav
Titel

Význam souhry gramatických, lexikálních a fonických prostředků pro vztah komunikativní funkce a výpovědní formy : (na základě konfrontace českých a ruských výpovědí)

ErschienenČeská slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 285-289
Herausgeberred. Emilie Bláhová… [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Interslavonic Relations and Relations between Slavonic and Other Nations from the Linguistic Point of View
Klassifikation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Межславянскиe связи и связи между славянскими и неславянскими народами с языковедческой точки зрения
Klassifikation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Mezislovanské vztahy a vztahy slovanských a neslovanských národů z jazykovědného hlediska
SoundexV8660; S8700; G4762; L5484; F3644; P1782; V8200; K4664; F3648; V1260; F3760; Z8452; K4637; C8844; R7844; V1200
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 62 (1993), č. 3
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXI (1993)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dějinný význam tří ruských revolucí pro národy střední Evropy, zejména pro národy Československa / Herman, K.
Vizualizace stylu a stylové mapy : stylistický rozbor textů na základě stylových charakteristik výrazových prostředků / Křístek, Michal
Aspekty bilaterální konf'rontační analýzy slovanských jazyků : (na materiálu ruštiny a češtiny) / Žaža, Stanislav
Vztah komunikativní sféry a různotvaru jazyka v slovanských jazycích : (k sociolingvistické interpretaci pojmu jazyková situace) / Barnet, Vladimír
Význam sociologie vědění pro zkoumání kulturních vztahů mezislovanských / Silberstein, L.
Elementární sémantika spojovacích prostředků a jejich funkce v konstituování typů současné slovanské hypotaxe / Běličová, Helena
Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih / Čermák, Václav