Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2115
AutorČmejrková, Světla
Titel

Čeština v mezikulturní komunikaci

ErschienenČeská slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 305-310
Herausgeberred. Emilie Bláhová… [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Interslavonic Relations and Relations between Slavonic and Other Nations from the Linguistic Point of View
Klassifikation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Межславянскиe связи и связи между славянскими и неславянскими народами с языковедческой точки зрения
Klassifikation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Mezislovanské vztahy a vztahy slovanských a neslovanských národů z jazykovědného hlediska
SoundexC8826; M6845; K4664
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 62 (1993), č. 3
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXI (1993)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link