Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2064
AutorLocher, Jan Peter
Titel

Modely narativního zaměření v české a slovenské próze třicátých let 20. století

ErschienenSchweizerische Beiträge zum XI. Internationalen Slavistenkongress in Bratislava, September 1993 = Contributions suisses au XIe congrès international des slavisants à Bratislava, septembre 1993 (1993), 237-256
Herausgeberhrsg. von Jan Peter Locher
VerlagP. Lang
Klassifikation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Current Perspectives in the Development of Individual Slavonic Literary Histories and Research Methods
Klassifikation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Современное состояние и перспективы развития отдельных славянских литературоведческих дисциплин и метод их исследования
Klassifikation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Současný stav a perspektivy rozvoje jednotlivých slovanských literárněvědných disciplin a metod jejich výzkumu
SoundexM6250; N6726; Z8676; C8840; S8568; P1780; T2742; S8252
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXI (1993)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Recepce antiky v české dramatice 19. a 20. století / Závodský, Artur
Zreálnění symbolu v české poezii na počátku 20. století / Buriánek, František
K některým morfologickým aspektům slovanské satirické komediografie 20. a 30. let 20. století / Mikulášek, Miroslav
České gramatické myšlení v XVII. století / Vintr, Josef
Problémy tradic při formování realismu v české a slovenské literatuře / Truhlář, B.
Česká a slovenská literární komparatistika 20. století / Zelenka, Miloš
České slovanství v boji proti dualismu : (do konce 19. století) / Šesták, Miroslav