Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2006
AutorLončarić, Mijo
Titel

Prilog južnoslavensko-zapadnoslavenskim odnosima, s posebnim obzirom na slovačko-kajkavske veze

ErschienenCroatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 177-188
Herausgebergl. i odg. ured. Ante Stamać
VerlagHrvatsko filološko društvo
Klassifikation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Current Perspectives in the Development of Individual Slavonic Linguistic Areas and Research Methods
Klassifikation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Современное состояние и перспективы развития отдельных славянских языковедческих дисциплин и метод их исследования
Klassifikation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Současný stav a perspektivy rozvoje jednotlivých slovanských jazykovědných disciplin a metod jejich výzkumu
SoundexP1754; J0868; Z8126; O0268; P1816; O0187; S8544; K4484
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXI (1993)
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O odrazu i utjecaju u književnom stvaralaštvu : (s posebnim obzirom na hrvatsku književnost XV i XVI stoljeća) / Badalić, Josip
Odnosi susjednih hrvatskih i slovenskih govora / Lončarić, Mijo
Slovacko-češskaja vzaimnosť i nevzaimnosť : (k metodologii izučenija slovacko-češskich otnošenij) / Zelenková, Anna
Predikatski apozitiv bez neposredne veze s predikatom / Kovačević, Miloš M.
Prilog proučavanju originalnih crta hrvatske renesansne književnosti / Švelec, P.
Problem periodizacije hrvatske književnosti 19. stoljeća : (s obzirom na ostale europske književnosti) / Šicel, Miroslav
Prilog kon chronologijata na eden balkanizam vo makedonskiot jazik : konstrukcii so udvoen objekt / Ilievski, P. Ch.