Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1970
AutorAnderš, Josip
Titel

Strukturněsémantické typy deagentních vět : (k srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty)

ErschienenSlovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka (1994) 3, 178-184
Klassifikation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Current Perspectives in the Development of Individual Slavonic Linguistic Areas and Research Methods
Klassifikation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Современное состояние и перспективы развития отдельных славянских языковедческих дисциплин и метод их исследования
Klassifikation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Současný stav a perspektivy rozvoje jednotlivých slovanských jazykovědných disciplin a metod jejich výzkumu
SoundexS8274; D2462; S8768; S8220; U0476; C8840; J0262
AnmerkungUpravená verze referátu
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXI (1993)
URLsas.ujc.cas.cz (homepage) Vol. 1 (1935) - Vol. 64 (2003)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání / Anderš, Josef
Typologie slovanské jednoduché věty / Mrázek, Roman
Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj / Bauer, Jaroslav
Deahentyvni typy rečen’ u sučasnych slov’jans’kych movach / Anderš, Josip
Postavení slovesa v struktuře české věty / Daneš, Fr.
K třídění vedlejších vět podle spojovacích výrazů / Svoboda, Karel
Príspevok k štúdiu spoločenského dosahu ľudovej rozprávky / Gašparíková, V.