Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID183
AutorNěmec, Igor; Homolková, Milada
Titel

Srovnávací studium sémantických modelů a lexikografický popis

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 93-98
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexS8768; S8226; S8662; M6250; L5484; P1180
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Srovnávací studium struktury spisovných jazyků slovanských / Havránek, B.
Katalogy nápěvů a textů moravských lidových písní a jejich význam pro srovnávací studium interetnických vztahů / Hrabalová, O.
K štatistickej štruktúre slovotvorného modelu / Horecký, J.
Strukturní předpoklady zániku slov / Němec, Igor
Axiologická problematika dvojího modelu ruské sovětské poezie / Mathauser, Zdeněk
Konfrontační studium fonologie slovanských jazyků / Romportl, M.
Historickosrovnávací studium syntaxe slovanských jazyků / Havránek, B.