Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1737
AutorMladenović, Aleksandar
Titel

Razvitak i stabilizacija ekavskog izgovora srpskog književnog jezika u drugoj polovini XVIII i prvoj polovini XIX veka

ErschienenZbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku (1993), 79-83
Herausgebergl. i odg. ured. Pavle Ivić
VerlagMatica srpska
Klassifikation (EN)Slavonic National Revival in the 18th and the 19th Century within International Context
Slavonic National Revival - Traditions and New Trends in Language Development
Klassifikation (RU)Славянское национальное возрождение в 18–19 вв. и его международный контекст
Славянское национальное возрождение - традиции и новые тенденции развития языка
Klassifikation (CZ)Slovanské národní obrození v 18.–19. století a jeho mezinárodní kontext
Slovanské národní obrození – tradice a nové tendence vývoje jazyka
SoundexR7824; S8215; E0484; I0847; S8718; K4686; J0840; D2740; P1560; X4800; P1700; P1560
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXI (1993)
URLwww.maticasrpska.org.rs (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tipovi književnog jezika kod Srba u drugoj polovini XVIII i početkom XIX veka / Mladenović, A.
Dijalekatska osnovica i književni jezik : (razvoj ekavske verzije srpskog standardnog jezika u drugoj polovini XIX veka) / Jerković, Jovan
Osnovne odlike i razvoj književnosti Stare Srbije krajem devetnaestog i u prvoj polovini dvadesetog veka / Cvetanović, Vladimir
Značaj internata za nastavu književnog jezika / Bogdanović, Aleksandar
Polonofilstvo kod Srba i Hrvata u prvoj polovini XIX veka kao osnova pojačanom interesovanju za poljsku književnost : pregled najvažnijih činjenica / Živanović, Đ.
Srpska redakcija staroslovenskog jezika i upotreba samo tankoga jera u pisanju / Mladenović, Aleksandar
Sintaktostilistika kajkavskoga književnog jezika / Stolac, Diana