Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1726
AutorBlanár, Vincent
Titel

Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte

ErschienenSlovenské pohľady : na literatúru a umenie 109 (1993) 7, 6-13
Klassifikation (EN)Slavonic National Revival in the 18th and the 19th Century within International Context
Slavonic National Revival - Traditions and New Trends in Language Development
Klassifikation (RU)Славянское национальное возрождение в 18–19 вв. и его международный контекст
Славянское национальное возрождение - традиции и новые тенденции развития языка
Klassifikation (CZ)Slovanské národní obrození v 18.–19. století a jeho mezinárodní kontext
Slovanské národní obrození – tradice a nové tendence vývoje jazyka
SoundexJ0842; D2500; L5220; S8270; S8568; S8568; K4624
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXI (1993)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte / Blanár, Vincent
Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte / Blanár, Vincent
Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte / Majtán, Milan
Motivické súvislosti literárnej moderny v slovanskom a európskom kontexte : (dielo Jozefa Cígera-Hronského v súvislostiach literárnej moderny) / Bátorová, Mária
Slovenské frazémy so somatickým komponentom v slovanskom kontexte / Krošláková, Ema
Dielo Jána Kollára v kontexte českej a slovenskej literatúry v 19. storočí : (náčrt problematiky) / Rosenbaum, Karol
Otázka prevzatých slov v slovanských jazykoch / Blanár, Vincent