Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1723
AutorBasaj, Mieczyslaw
Titel

Idee jednego (wspólnego) języka słowiańskiego na tle starszego pojmowania pokrewieństwa językowego

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 17-23
Herausgeberred. nacz. Janusz Siatkowski
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Slavonic National Revival in the 18th and the 19th Century within International Context
Slavonic National Revival - Traditions and New Trends in Language Development
Klassifikation (RU)Славянское национальное возрождение в 18–19 вв. и его международный контекст
Славянское национальное возрождение - традиции и новые тенденции развития языка
Klassifikation (CZ)Slovanské národní obrození v 18.–19. století a jeho mezinárodní kontext
Slovanské národní obrození – tradice a nové tendence vývoje jazyka
SoundexJ0264; W8156; J0840; S8568; S8278; P1660; P1476; J0844
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXI (1993)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji / Balowski, Mieczysław
Idee słowackiego romantycznego mesjanizmu / Goszczyńska, Joanna
O polu semantycznym internacjonalizmów frazeologicznych / Basaj, Mieczysław
Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich / Basaj, Mieczysław
Pożyczki obce w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego / Siatkowski, Janusz
Podstawowe zagadnienia słowiańskiego literaturoznawstwa porównawczego / Smochovska-Petrova, Vanda
Słowotwórstwo bułgarskie na tle prasłowiańskim / Sławski, F.