Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID17
AutorFurdal, Antoni
Titel

Pogranicze polsko-niemieckie w sferze języka i symboliki pozajęzykowej

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 77-81
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexP1476; P1584; N6644; S8378; J0840; S8615; P1884
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wyrazy niemieckie w staroczeskiem i staropolskiem / Kleczkowski, Adam
Wyrazy niemieckie w staroczeskiem i staropolskiem / Kleczkowski, Adam
Języki słowiańskie w warunkach wielokulturowości / Furdal, Antoni
Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim / Ráduly, Zsuzsanna
Zapożyczenia niemieckie w gwarach śląskich / Kleszcz, Krzysztof
Teoria pisma i jej znaczenie dla slawistyki / Furdal, Antoni
Rzesza pieczyńska a stosunki polsko-ruskie w X i XI w. / Kucharski, E.