Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1563
AutorTyszkiewicz, Lech Antoni
Titel

Przyczyny i początki pierwszej migracji Słowian nad dolny Dunaj

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 151-157
Herausgeberred. nacz. Janusz Siatkowski
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Great Moravia ant the Slavs in the Content of European History and Culture
Ethnology, Ethnogenesis and Ancient Slavonic History from Archeological, Historical, Toponymical and Ethnolinguistic Point of View
Klassifikation (RU)Великая Моравия и Славяне в контексте европейской истории и культуры
Этнология, этногенез и древнейшая история славян с археологической, исторической, топонимической и этнолингвистической точек зрения
Klassifikation (CZ)Velká Morava a Slované v kontextu evropských dějin a kultury
Etnologie, etnogeneze a nejstarší dějiny Slovanů z archeologického, historického, toponymického a etnolingvistického hlediska
SoundexP1788; P1882; P1788; M6478; S8560; D2560; D2600
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXI (1993)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Studia porównawcze nad ludową prózą słowiańską : wobec badań nad etnogenezą Słowian / Wrocławski, K.
Teoretyczne podstawy etnograficznych badań nad etnogenezą Słowian, tradycje i propozycje / Sokolewicz, Zofia
Uwagi o nowych metodach badań nad etnogenezą Słowian / Walczak, Bogdan
Folklor jako kryterium toźsamości narodowej wśród Słowian Zachodnich w pierwszej połowie XIX stulecia / Simonides, Dorota
Stan obecny i najbliższe cele badań nad językiem wymarłych Słowian między Odrą i Łabą / Milewski, Tadeusz
Humanizm renesansowy w literaturze polskiej : początki i dalsze fazy rozwoju / Pelc, Janusz
Chrześcijańska autobiografia duchowa a początki piśmiennictwa w Polsce / Michałowska, Teresa