Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID156
AutorIshii, Tetsushiro
Titel

Rzeczowniki quasi-męskoosobowe w języku polskim

ErschienenComparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIIth International Congress of Slavists : Kraków, Aug. 24 - Sept. 3,1998 (1998), 27-38
Herausgebered. by Japanese Association of Slavists
VerlagGraduate School of Humanities and Sociology University of Tokyo
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexR7888; Q4800; M6848; J0840; P1584
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w języku polskim / FAŁOWSKI, Adam
Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim / Ráduly, Zsuzsanna
O neutralnym szyku wyrazów w języku polskim / Gebert, Lucyna
O alternaciji x//k w języku polskim / Karaś, Mieczysław
Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim / Orwińska-Ruziczka, Elżbieta
Funkcje zaimka to w języku słowackim : (w porównaniu z językiem polskim) / Papierz, Maryla
Z zagadnień wpływu łaciny na nazewnictwo obce w języku polskim / Zierhofferowa, Zofia