Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID150
AutorGrzegorczykowa, Renata; Waszakowa, Krystyna
Titel

O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 109-115
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexP1747; B1260; Z8478; P1768; S8662; L5484
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej : (zadania i trudności) / Grzegorczykowa, Renata
Perspektywy badań konfrontacyjnych w zakresie słowotwórstwa / Grzegorczykowa, R.
Zapożyczenia jako przedmiot badań słowotwórstwa synchronicznego / Waszakowa, Krystyna
Dynamika zjawisk słowotwórczych w tekście / Waszakowa, Krystyna
Słowiańskie interferencje w zakresie morfologii / Siatkowski, J.
Zasady rekonstrukcji semantyki w pracach etymologicznych / Jakubowicz, Mariola
O pewnej zbieżności w zakresie budowy słowackich i polskich przyimków złożonych / Sieczkowski, A.