Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1492
AutorKusá, Mária
Titel

Preklad literárnych textov ako spôsob komunikácie medzi národmi, jazykmi a kultúrami

ErschienenSlovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research. This Issue is Devoted to the XIIIth International Congress of Slavists in Ljubljana 12 (2003) 1, 15–23
Klassifikation (EN)Subject areas
Translation of artistic texts – communication between nations, languages, and cultures
Klassifikation (RU)Тематические блоки
Перевод художественных текстов – коммуникация народов, языков, культур
Klassifikation (CZ)Tematické bloky
Překlad uměleckých textů – komunikace mezi národy, jazyky, kulturami
SoundexP1745; L5277; T2482; S8181; K4664; M6880; N6726; J0846; K4527
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXIII (2003)
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 13, Iss. 2 (2004) - Vol. 17, Iss. 3 (2008)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Preklad ako znárodnenie globalizácie / Koška, Ján
Preklad v geopolitických súvislostiach : (recepcia ruskej literatúry v medzivojnovom období) / Kusá, Mária
Sujetová výstavba ako diferenciačný činiteľ / Kosová, Mária
Preklad a verš / Kochol, V.
K problematike slovensko-ukrajinských literárnych vzťahov / Molnár, Michal
Sociolingvistické výskumy bezprostrednej komunikácie a dynamika pojmu ústnosť / Patráš, Vladimír
Reflexívnosť ako subjektívnosť / Vaňko, Juraj