Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID133
AutorBluszcz, Anna J.
Titel

Negacja syntaktyczna rumuńska i slowiańska

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 35-39
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexN6480; S8624; R7668; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rumunska i słowiańska kategoria określoności / Bluszcz, Anna J.
Słowiańska powieść filologiczna wobec anglosaskiej campus novel / SKUBACZEWSKA-PNIEWSKA, Anna
Dostojewski i jego idea słowiańska / Kułakowska, Danuta
Toponomastyka słowiańska / Rospond, S.
Słowiańska wspólnota magiczna wobec liminalności naturalnej: (szkic do badań) / Brzozowska-Krajka, Anna
Rozwój wzajemnych stosunków między grupą językową bałtycką a słowiąńską / Otrębski, J.
Współczesna stylistyka słowiańska - stan i perspektywy rozwojowe / Gajda, Stanisław