Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID131
AutorBartmiński, Jerzy; Sandomirskaja, Irina; Telija, Veronika
Titel

Ojczyzna w polskim i rosyjskim językowym obrazie świata

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 21-29
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexO0888; P1584; R7884; J0846; O0178; S8200
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stereotypy a wartości w językowym obrazie świata / Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława
Konstrukcje imiesłowowo-bierne dokonane w języku polskim i rosyjskim / Sato, A.
Statystyka funkcji bezokolicznika w języku polskim, czeskim i rosyjskim / Łaziński, Marek
Morfonologiczne uwarunkowania konfrontacji zjawisk akcentuacyjnych w języku rosyjskim i polskim / Grzybowski, Stefan
Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów? / Bartmiński, Jerzy
Izoglosy w świecie językowym słowiańskim / Baudouin De Courtenay, Jan
Folklorystyka, etnonauka, etnolingwistyka – sytuacja w Polsce / Bartmiński, Jerzy