Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID113
AutorRieger, Janusz
Titel

Język polski na Bialorusi, Litwie i Ukrainie : problemy kontaktów językowych i ich opisu

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 241-247
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Contacts
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые контакты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové kontakty
SoundexJ0840; P1584; B1578; L5200; U0476; P1715; K4624; J0844; O0180
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zapożyczenia i ich funkcjonowanie w języku mniejszości : (na przykładzie gwar polskich na Ukrainie i gwar ukraińskich w Polsce) / Rieger, Janusz
Socjolingwistyczne aspekty badań języka polskiego na Łotwie, Litwie i Białorusi / Zielińska, Anna
Współczesne formy słowiańsko-węgierskich kontaktów językowych / Sipos, I.
O łączeniu metod socjolingwistycznych i dialektologicznych w badaniach jazyka polskiego na Litwie i Białorusi / Zielińska, Anna
Problem bilingwizmu w opisie kontaktów językowych polsko-ukraińskich / Dzięgiel, Ewa
Język polski na Litwiepo 1990 r. Stan badań i perspektywy / SAWANIEWSKA-MOCHOWA, Zofia
Język polski na kresach północno-wschodnich : legendy a rzeczywistość / Grek-Pabisowa, Iryda