Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID112
AutorRáduly, Zsuzsanna
Titel

Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim

ErschienenStudia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae. Opera congressui duodecimo virorum doctorum philologiae et linguisticae slavicae dedicata 42 (1997) 3/4, 381-386
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Contacts
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые контакты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové kontakty
SoundexK4540; N6644; J0840; P1584; W0478
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rzeczowniki quasi-męskoosobowe w języku polskim / Ishii, Tetsushiro
Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim / Orwińska-Ruziczka, Elżbieta
O neutralnym szyku wyrazów w języku polskim / Gebert, Lucyna
O alternaciji x//k w języku polskim / Karaś, Mieczysław
Konstrukcje imiesłowowo-bierne dokonane w języku polskim i rosyjskim / Sato, A.
Statystyka funkcji bezokolicznika w języku polskim, czeskim i rosyjskim / Łaziński, Marek
Morfonologiczne uwarunkowania konfrontacji zjawisk akcentuacyjnych w języku rosyjskim i polskim / Grzybowski, Stefan