Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1086
AutorVaňko, Juraj
Titel

Reflexívnosť ako subjektívnosť

ErschienenXIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 123–133
Herausgeberved. red. a ed.: Ján Doruľa
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Klassifikation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Klassifikation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexR7354; S8142
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Motivácia ako princíp prirodzenosti v morfológii: (na príklade substantívnej deklinácie v slovenčine) / Dolník, Juraj
Štýl ako modelová štruktúra / Findra, Ján
Preklad ako znárodnenie globalizácie / Koška, Ján
Ján Kollár ako paremiograf / Profantová, Zuzana
Kompozícia balady ako kritérum žánru / Burlasová, S.
Sujetová výstavba ako diferenciačný činiteľ / Kosová, Mária
Rytmus ako podmienka skúmania medziliterárnych vzťahov / Franek, Ladislav