Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1042
AutorMerše, Majda
Titel

Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika : (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih)

ErschienenSlavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. Zbornik refaratov za trinajsti mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15.–21. avgusta 2003 51 (2003) Posebna številka, 81–103
Klassifikation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Klassifikation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexG4545; K4540; Z8426; S8568; K4686; J0840; P1786; P1767; S8266; S8568; J0840
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Periodizacija slovenskega knjižnega jezika / Toporišič, Jože
O deležu ruskih elementov v razvoju slovenskega knjižnega jezika / Jakopin, Franc
Pohlinov in Metelkov opis slovenskega knjižnega jezika v luči časa njunega nastanka / Honzak Jahič, Jasna
Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa / Toporišić, Jože
Družbeno-politični vidik normativnosti v slovanskih knjižnih jezikih / Vidovič-Muha, Ada
Zveneči ustnični nenosni nezaporniški soglasniki v slovanskih jezikih / Toporišić, J.
K vprašanju substantivizacije pridevniških besed v slovanskih jezikih / Jakopin, F.