Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID102
AutorMareš, Petr
Titel

K vícejazyčnosti v uměleckém textu : (cizojazyčné prvky v českých uměleckých textech)

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 25-30
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Contacts
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые контакты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové kontakty
SoundexV8886; U0654; T2482; C8888; P1740; C8844; U0654; T2482
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K problému rekonstrukce staroslověnských textů / Hauptová, Zoe
K metodám výkladu stylu textů / Hausenblas, Karel
Text a funkční příslušnost k textu / Vašák, Pavel
K problematice vývoje fonologického systému českých samohlásek / Vachek, Josef
Byzantský model a původní prvky v nejstarší slovanské hagiografii / Vavřínek, Vladimír
Utváření stylu v textu / Hausenblas, K.
Jak se přihlíží k slovanské myšlence na českých učitelských ústavech / Mrázek, Josef