Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID10
AutorBoryś, Wiesław
Titel

Kształtowanie się klasy przymiotników w epoce prasłowiańskiej

ErschienenRocznik slawistyczny = Revue slavistique (1998), 9-16
VerlagZakład Narodowy im. Ossolińskich
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexK4882; K4580; P1786; E0180; P1785
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Substantywizacja sufiksalna przymiotników w językach słowiańskich / Zwoliński, P.
Refleksy misji Cyryla i Metodego na Ukrainie w epoce romantyzmu / Kozak, Stefan
Przejawy integracji językowej w obrębie klasy politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego / Walczak, Bogdan
Rożnicowanie się dialektów prasłowiańskich w świetle kryterjum ilościowego / Czekanowski, Jan
O nowym typie prefiksacji rzeczowników i przymiotników w językach słowiańskich / Szymczak, Mieczysław
Rola drukarstwa w kształtowaniu się i rozwoju humanizmu renesansowego na ziemiach słowiańskich / Buchwald-Pelcowa, Paulina
Formowanie się południowosłowiańskich nazw zawodów / Rusek, Jerzy