Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Kořenský, Jan lieferte 7 Treffer
1

Metodologické problémy porovnávání vývoje a synchronní dynamiky současných slovanských jazyků

Kořenský, Jan - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 99-106
2

Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků

Kořenský, Jan - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 27-33
3

Slovanské jazyky v ekonomickém, sociálním a politickém kontextu dnešního Světa

Kořenský, Jan - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 93–100
4

Koncepty znak, jazyková jednotka, funkce, pravidlo, norma v procesuálním modelování jazyka

Kořenský, Jan - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 109-117
5

Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska

Kořenský, Jan - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 15-24
6

Ústup etnicity a jeho jazykové projevy

Kořenský, Jan - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 105–110
7

Ústup etnicity a jeho jazykové projevy

Kořenský, Jan - Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej (2008), 115–125