Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie slavistischer Arbeiten aus deutschsprachigen Fachzeitschriften 1876-1983 (BibSlavArb)

Die "Bibliographie slavistischer Arbeiten aus deutschsprachigen Fachzeitschriften 1876-1983 (BibSlavArb)" ist aus der dreiteiligen gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthält ca. 17.000 Datensätze. Der Inahltsverzeichnis wurde zur Schlagwortliste verarbeitet.

ID607
AutorŠtrekelj, K.
Titel

Beiträge zur slavischen Fremdwörterkunde. II.

ErschienenArchiv für slavische Philologie 14 (1892) 512-555
KlassifikationSlavisch (Urslavisch, Gemeinslavisch, Slavisch allg.)
Sprache
Lehn- und Fremdwörter
SoundexB1274; S8588; F3762
Bemerkung[ Albeston, serb.; Anjušić, čak.; Aržet, nsl.; Baceljati, serb.; Baćir, serb.; Bagazija, kroat.; Bagljáti, nsl.; Bàkul, čak.; Bàsati, serb.; Bàstaž, čak.; Básta, cak.; Baštun, serb.; Bedast, nsl.; Biga, serb.; Biz, serb.; Blak, os.; Bleša, os.; Boraža, nsl.; Brgud, serb.; Brodét, nsl.; Brùfulj, čak.; Brula, brulja, serb.; Buča, nsl.; Bulìgati, serb. ; Butrobas, os.; Cákoliti, serb.; Cargati se, kajk.; Cejch, os.; Celín, nsl.; Cerénje, nsl.; Cólkr, os.; Čeronten, nsl.; Čerš, nsl.; Češćelica, serb. ; Čínga, čak.; Čmaćka, os.; Čork, čornik, čwork, os.; Ćipla, os.; Déra, nsl.; Dindiján; Drgancéla, nsl. ; Dunder, dundyr, dundr, os. ; Durèlac, cak. ; Facel, nsl. ; Fantiti se, kroat.; Ferál, čak.; Fjeńk, os.; Foglica, os.; Fòza, čak.; Frkolín, nsl.; Frasa, os.; Frlàb, čak.; Frutik, nsl. ; Fura, nsl.; Grána; Grámpa, čak.; Grèšta, čak.; Grot, os.; Grote, nsl. ; Gržún, čak.; Gumpež, nsl.; Hachtl, os. ; Hadleř, os.; Haša, os.; Hejer, os.; Hujskati, nsl.; Jaz, ns.; Jažulica, čak.; Jelc, os.; Kamba, nsl. kroat. ; Kawdron, os.; Kepernek, kepernik, nsl.; Kerchow, os. ; kevžeh, nsl.; Khěbětař, os.; Khlama, os. ; Khoprole, os.; Kitel, os.; Klamy, os.; Klá-vern, nsl.; Kleštre, nsl.; Kljupa, nsl.; Knolić, knojić, os.; Kobaca, nsl.; Kobilar, nsl.; Kodorošić, serb.; Kontenína, čak.; Koruza, nsl.; Krigla, nsl.; Krbína, nsl.; Krùžȃt, serb.; Kryngel, os.; Kúnjati, künjam, serb.; Kvedro, nsl.; Lac, os. ; Lach, os.; Lávra, nsl.; Lečwo, os.; Legar, nsL ; Légnar, nsl.; Lenta, nsl.; Liba, os.; Lónza, čak.; Madrún, čak.; Majiti, nsl.; Maloš, mološ, os.; Marjaš, serb.; Marúskle, nsl.; Merlići, čak.; Mérlin, čak.; Měsama, nsl.; Měrik, os.; Mîtra, čak.; Mižnjak, nsl.; Mjerkel, os.; Mula, nsl.; Muska, nsl.; Nušlić, nušlować, os.; Obilanca, čak.; Ohlanca, nsl.; Pajštva, nsl.; Palinbród, čak.; Parkelj, nsl.; Pičel, os.; Pilpah, nsl.; Plahować, os.; Plajba, nsl.; Pladráti, nsl.; Plánta, čak.; Plèta, čak.; Plevšati, nsl.; Podev, nsl.; Poch, os.; Pomulj, Čak.; Poštalenc, nsl.; Popón, čak.; Porčeć, os.; Prém, nsl.; Prevéra, nsl.; Prova, serb.; Pruha, os.; Pruka, nsl.; Puf, nsl.; Putla, nsl.; Puvati, nsl.; Rambora, os.; Randiga, nsl.; Ravšel, nsl.; Rema, nsl.; Repetnica, nsl.; Rešta, nsl.; Rebl, rěbjel, os.; Ričet, nsl.; Rjehor, os.; Rman, nsl.; Rop, čech.; Rumplować, os.; Rusi konj, nsl.; Ruševje, nsl.; Rušin, čak.; Srdún, nsl.; Skavec, nsl.; Sraga, nsl.; Stomànjica, čak.; Sura, nsl.; Súrga, čak.; Šamper, nsl.; Šarkelj, šartelj, nsl.; Šćèt, šćèto, šćèta, čak.; Šklàt, čak.; Slapać, šlapować, šlapjć, šlapnyc, šlepić, sleptać, os.; Šlarać, os.; Šlewjer, os.; Šlimpa, šlipa, os.; Šlipa, os.; Šmara, os.; Šnapa, os.; Šólen, nsl.; Šora, nsl.; Šosar, os.; Španovía nsl. ; Špenat, nsl. ; Špjena, os.; Štacúna, nsl. ; Štakadór, čak.; Štartin, štrtín, nsl.; Štencle, čech.; Štromelj, nsl.; Štrunca, os.; Šttrympa, os.; Štryntušk, os.; Šuba, Jubka, os.; Šudlica, os.; Šukun-, čukun-, šakun-; Šulén,čak.; Šurować, os.; Šwihlić, šwiholić, os.; Šwipa,os.; Tajč; Talabűórše, nsl.; Tamać,os.; Tapűn, čak.; Tárma, cak.; Tasa, nsl.; Torož, os.; Tosta, os.; Tótka, os.; Trahar, os.; Trènta, nsl.; Triblovec, nsl.; Tričàrija, serb.; Trjech, os.; Tromble, trumble, os.; Trtòfulja, čak.; Tunéra, čak.; Twungować, os.; Uminál, čak.; Vàdlja, čak.; Vakèta, čak.;Vàra und varè, čak.; Veča, nsl.; Vída, čak.; Vrganj, čak.; Wjechla, os.; Wopor, os.; Worćizna, os.; Zak, os.; Zrmán, čak.; Žakrap, nsl.; Žambow, os.; Žariś, qs.; Željar, nsl.; Žerch, os.; Žmùkljar, čak.; Žumpa, os.; Žwantorić, os. ]
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
URL (Volltext)https://archive.org/...
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Beiträge zur slavischen Fremdwörterkunde. I / Štrekelj, K.
Vermischte Beiträge zum slavischen etymologischen Wörterbuch. / Štrekelj, K.
Beiträge zur Etymologie slovenischer Wörter und zur slovenischen Fremdwörterkunde / Perušek, R.
Beiträge zur slavischen Bedeutungslehre / Bulat, K.
Weitere Beiträge zur Kunde über das slovenische Alexiuslied / Strekelj, K.
Zur Kenntniss der slavischen Elemente im friaulischen Wortschatze / Štrekelj, K.
Zur Kenntniss der slavischen Elemente im italienischen Wortschatze / Strekelj, K.