Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Хорватія lieferte 46 Treffer
1

Pečat Petra і Jurija knezova krbavskih od god. 1492.

Laszowski, E. - Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Zagreb 1900. As 63.
2

Slika grada Cesargrada iz XVII vijeka

Laszowski, E. - Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Zagreb 1900. As 1 ~ 62-63.
3

Rimska mjesta polmotskom polju. (Sa 37 slika u tekstu).

Patsch, K. - Glasnik Zemáljskog Muzeja и Bosni і Hercegovini. Гласник Земаљског Музеја у Босни п Херцеговини. Сарајево. 1900 XII 2, 295-344.
4

Nahogjaji novaca. (Sa 2 slike u tekstu).

Patsch, K. - Glasnik Zemáljskog Muzeja и Bosni і Hercegovini. Гласник Земаљског Музеја у Босни п Херцеговини. Сарајево. 1900 XII 3-4, 543-573.
5

Hrvatsko - bizantinski slog

Radić, F. - Starohrvatska Prosvjeta. Ur. F. Radić. Knin. 1900 №№ 1, 3-4 ~ 3-36; 123-130.
6

Izvješće о II Medjunarodnom kongresu Krščanske Arheologije, obdržavanomu u Rimu od dneva 17 do 25 travnja 1900 god

Radić, F. - Starohrvatska Prosvjeta. Ur. F. Radić. Knin. 1900 № 2, 3-4 ~ 70-90; 136-146.
7

Nekoliko kovinskih uresa s pojasnih kajiša, ostružnog remenja і drugih podveza u nošnji starih Hrvata

Radić, F. - Starohrvatska Prosvjeta. Ur. F. Radić. Knin. 1900 № 1 ~ 37-39.
8

Dodatak k Klaičevom članku «Bani poslije Belusa do godine 1225».

Bojničić, I. - Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Zagreb 1900. № 2 ~ 121.
9

Parnica proti Anici Pauković, seljàkinji і «vještici» iz Čepina

Celestin, V. - Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Zagreb 1900. № 4 ~ 234-244.
10

O seljačkoj buni oko Križevca i u nekom dijelu generalata varaždinskog godine 1755.

Ianković, I. - Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Zagreb 1900. № 4 ~ 227-233.