Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Общие изследования, статьи, относящиеся к частным вопросам, целым этнографическим районам и отдельным местностям lieferte 48 Treffer
1

Przyczynek do antropologii krajowej (Powiat Płoński).

Rutkowski - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki. Warszawa 1900. № 25 ~ 300-302.
2

Szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny

Bayger, I. A. - Lwów 1899, VIII + 319. - Рец. В. Гнатюкъ. Записки наукового товариства імени Шевченка. Ред. M. Грушевскій. Львовъ 1900. XXXIV 2, 38-54.
3

Polacy w Węgrzech (Studyum etnograficzno-sta-tyst.-histor).

Gumplowicz, M. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1901 VI, 277-290; 361-372.
4

O zbadaniu granic i liczby ludności polskiej na kresach obszaru etnograficznego polskiego

Parczewski, A. S. - Pamiętnik III zjazdu historyków polskich w Krakowie, urządzonego przez Towarzystwo historyczne lwowskie w dniach 4. 5. 6 Crewca 1900. I Referaty. Kraków 1900. Sekcya 1-4. III 4, 1-32.
5

Współczesna Galicya. Рец. J. Mukl

Wasilewski, L. - Głos. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i polityczny. Warszawa. 1900. V 19 ~ 303.
6

Królestwo polskie pod względem statystycznym. I. Ludność, rolnictwo, finanse, górnictwo

Załęski, M. - Warszawa 1900. - Рец. Wędrowiec. Red. wyd. S. Sikorski. Warszawa 1900. № 10, 12 ~ 194-195; 236-238; Z. Daszyńska. Głos. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i polityczny. Warszawa. 1900. № 12 ~ 346-347.
7

Ursprung, Bedeutung und Verbreitung des Volksnamen «Gudden».

Bezzenberger, A. - Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia. Königsberg in Preußen. XXI 1896-1900, 217-242.
8

O dzisiejszej nazwie «Lach» i jej znaczeniu dla badań etnograficznych

Młynek, L. - Pamiętnik III zjazdu historyków polskich w Krakowie, urządzonego przez Towarzystwo historyczne lwowskie w dniach 4. 5. 6 Crewca 1900. I Referaty. Kraków 1900. Sekcya 1-4. III 4, 1-4.
9

O nazwach rodowych ludu Tarnowskiego

Sikorski, N. - Pamiętnik III zjazdu historyków polskich w Krakowie, urządzonego przez Towarzystwo historyczne lwowskie w dniach 4. 5. 6 Crewca 1900. I Referaty. Kraków 1900. Sekcya 1-4. III 4, 1-8.
10

Lachy w Polsce i na Słowaczyźnie

Radzikowski, E. S. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1901 VI, 301-303.