Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Издания памятников письменности и сочинений отдельных авторов lieferte 28 Treffer
1

Biblioteka pisarzy polskich. Рец. A. Brückner

- Ateneum, pismo naukowe i literackie. Warszawa 1900. II, 71-87.
2

Bibljoteka zapomnianych poetów i prozaików polskich XVI-XVIII w. Wydawana w Warszawie od. r. 1886. Zeszytów XI. Рец. H. Z.

Wierzbowski, T. - Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV 2, 213-217.
3

Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich. I. 1398-1600.

Wierzbowski, T. - Warszawa 1900, XXIV + 339 + XXI - Рец. S. Zdziarski, Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV 2, 259-262; I. Chrzanowski (Zenger) - Eos. Czasopismo filologiczne. Lwów 1900. VI, 226-240; W. Nehring. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 466-467; A. Brückner Ib. 655-658; H. Любовичъ Историческій Вѣстникъ, историко-литературный журналъ. Изд. А. С. Суворинъ. Ред. С. Н. Шубинскій. Ежемѣсячно. С.-Петербургъ. 1900. XXI. № 6 ~ 1042-3.
4

Przyczynki do krytyki tekstu autorów nowołacióskich

Chrzanowski, I. - Eos. Czasopismo filologiczne. Lwów 1900. VI, 226-240.
5

Trzy nieznane dyalogi z wieku XVI. Z egzemplarzy biblioteki kórnickiej

Celichowski, Z. - Poznań 1899. - Рец. A. Brückner. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 467-468.
6

Polskie indeksy książek zakazanych (Archiw. hist. lit. i ośw. w Polsce). Рец. Karásek

Celichowski, Z. - Česká Revue. Praha 1900. III, 1368-1370.
7

Nieznane zabytki piśmiennictwa polskiego. Zesz. I. Kazania niedzielne i świąteczne nieznanego autora spisane około roku 1550.

Erzepki, В. - Рец. A. Brückner. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 240-242.
8

Zabytek języka polskiego z początku w. XVI z rękopisu biblioteki uniwersytetu w Erlangen

Malinowski, L. - Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział filologiczny, serya II. Kraków 1900. XXVIII, 1-32.
9

Discours sur la Nationalité Polonaise prononcé le 3 Mai 1831 à «La Société des Amis des Sciences à Varsovie». Traduit par V. Gasztowt

Brodziński, C. - Bulletin polonais littéraire, scientifique et artistique. 1900 143-153.
10

«Ojcze nasz». Tom drugi

Cieszkowski, A. - Poznań 1899,454. - Рец. R. Koppens. Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV 2, 243-253.