Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Róża stulistna. Dwa sonety: 63, 69.

Czelakowski Franc. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, II, 89
2

О взяткахъ, взяточникахъ и доносчикахъ

И. П. Липранди - Чт. 1870. III, 63-91
3

Мнѣніе Бантышъ-Каменскаго о малороссійскомъ лѣтописцѣ

- Тр. и Лѣт. IIІ, кн. 2, 63-64
4

Мнѣніе Бантышъ-Каменскаго о Малороссійскомъ лѣтописцѣ

- Тр. и Лѣт. III, кн. 2, 63-64
5

Kościół w Seceminu

- Lwów. 1838, (III), s. 63
6

Starobylý nápis ritnanský

Sasinek, F. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin 1900. V 1, 63-66.
7

Przygotowania wojenne Rosyi

- Lwów 1898, 8, s. 63, kor. 1
8

Szal czarny

Puszkin Aleksander - Poezye A. Odyńca. Wilno 1859, II, 63
9

Piosnki gminne biało-ruskie

- Rubon 1843, III, 144-63
10

Pyszna dziewica

N(akęski) Ad. N. - Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe 1869, s. 63