Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Obrazy z wybrzeży Niemna

Korotyński W. - Tygodnik powszechny. Warszawa 1882, s. 445, 459, 695, 709, 731, 713. 763, 779; 1883, s. 316, 331, 340, 358, 381, 396, 412; 1884, s. 193, 211. 230, 246, 268, 283, 292, 315, 331, 347, 364. 379, 394
2

Szkice bałkańskie

Stefański Zyg. - Biblioteka warszawska 1905, II, 331- 53
3

Bogowie Retry

Kolar Jan - Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1851, nr. 230-331
4

Patryarchowie w Moskwie

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1883, 1, 331-56
5

Kronika rosyjska

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1881, s. 91, 129, 211, 222, 258, 296, 331, 449, 464, 510, 548
6

Kilka słów o Słowianach południowych

Burzyński Kaz. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1872, II, 331, 335
7

Čechy a Prusy ve středověku

Goli, I. - Prag. 1897, 313. - Рец. В. Bretholz. M. I. Ö. G. XX2, 1899, 331-335.
8

Towarzystwa gimnastyczne kobiet czeskich

Grabowski Br. - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1869, s. 331
9

Note sur l’accentuation du tchèque

Gauthiot, R.; Vendryès, J. - Mémoires de la Société de Linguistique de Paris . XI, 331-335.
10

Słowianofilstwo i Zmartwychwstańcy: X. Hipolit Terlecki

Smolikowski Paweł - Przegląd polski 1896, III. 331-58, 636-64, IV. 42-78