Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Exórbitancye ruskie z Greków odszczepieńców heretyckie z konfederatów (Kazania dwoje, zob. Kazania obozowe s. 177-237)

Birkowski Fabian ks. - Kraków 1858
2

Объ Іерусалимѣ

- Чт. 1862. II, 170-177
3

Słowacy

- Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe 1867, s. 177, 206
4

Alians czeski

- Dziennik poznański 1873, nr. 177
5

Объ образѣ Благовѣрныя Великія княгини Анны Кашинскія

Г. Д. Филимоновъ - Чт. 1872. I, 175-177
6

Sarna

Szlejhar J. K. - Dziennik poznański 1887, nr. 177
7

Polityczne zadanie Polaków

Lenard Leopold - Świat słowiański 1907, I. 177-85
8

Czesi i Niemcy

Donimirski A. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1890, s. 177
9

Obrazy Czech

Smorczewski A. - Biblioteka warszawska 1876, III, 177-94; 1877, III, 348
10

Wojna

F(eldman) - Krytyka. Kraków. 1904, I, 177-88