Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Rok 1863 na Litwie, z rosyjskich źródeł. (Recenzya dzieła rosyjskiego: Śledztwo i sąd nad polskimi powstańcami w kraju północno-zachodnim 1863-64)

- Nowa Reforma. Kraków 1883, nr 18
2

Мнѣніе Бантышъ-Каменскаго о малороссійскомъ лѣтописцѣ

- Тр. и Лѣт. IIІ, кн. 2, 63-64
3

Мнѣніе Бантышъ-Каменскаго о Малороссійскомъ лѣтописцѣ

- Тр. и Лѣт. III, кн. 2, 63-64
4

Klub slawiański

- Dziennik poznański 1902, 1, nr. 64
5

O Bazylianach w Humaniu

Wolyniak - Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1899, s. 456-64, 562-70, 657-64, 744-52, 845-58, 938-46, 1031-43, 1136-82. W odb. Lw. 1899, 8, s. 70
6

О женѣ князя Михайла Алексѣевича Голицына-Итальянкѣ

И. Дубровскій - Чт. 1865. III, 64-66
7

Panslawizm

- Nowa Reforma. Kraków 1882, nr. 64, 65
8

Edward Jelinek

- Nowa Reforma. Kraków 1897, nr. 64
9

Czechy i Rosya

Stodulecki Ksaw. - Przegl. poi 1876-77, I, 241-64
10

Słowiańskie starożytności. Rec. E. Bogusławski

- Światowid 1906, s. 64-6